Jordens grundämnen och deras upptäckt

Läsålder: Vuxen

Trilogin Jordens grundämnen är en välskriven encyklopedi över elementen, deras förekomst, betydelse och mänsklig användning. Böckerna är samtidigt ett spännande och humoristiskt kåseri om hur de upptäcktes, vad upptäckarna såg och trodde.

Vol 1 Några viktiga industrimetaller – Industrilitteratur, 1998
Den första delen av trilogin, skildringen ansluts till grundämnenas periodiska system i den form som rekommenderas av IUPAC. I denna del beskrivs elementen i grupperna 4, 5, 6 och 7 samt kobolt ur grupp 9 och nickel ur grupp 10.

Vol 2 Sällsynt – Ädelt – Aktivt – Industrilitteratur 1999
Den behandlar sällsynta jordartsmetaller, silver, guld, platinametaller, ädelgaser och naturligt radioaktiva grundämnen.

På samma sätt som i del 1 av boken presenteras här 39 grundämnen med fakta, upptäcktshistoria, framställningsmetoder och användningsområden

Vol 3 Byggstenar för marken och vattnet – Industrilitteratur 2000
Behandlar 39 grundämnen, deras förekomst som mineral i jordskorpan, som lösta ämnen i oceanerna eller som komponenter i lufthavet.
Efter inledningskapitlet ”En dynamisk jord” skildras grundämnena i den ordningen att de ämnen ur de korta grupperna, järn t o m kvicksilver, som ej behandlats i tidigare delar, kommer först. Därefter behandlas de långa grupperna med början på väte och avslutning med halogenerna.

Flera av de element som behandlas har haft och har en stor och positiv betydelse i människans strävan att utveckla sina livsbetingelser, men vissa har också medfört miljöproblem. Just miljöaspekterna har i denna del givits större uppmärksamhet än i de föregående