Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt

Kursen ges av Stockholms universitet och omfattar 7,5 hp, start VT2019. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen. Några grundämnen har varit kända sedan förhistorisk tid och några är upptäckta så sent som för några år sedan. Kursen omfattar föreläsningar, laboration samt två exkursioner i Stockholmstrakten. Kursen är högaktuell då Förenta Nationerna (FN) har utnämnt 2019 till periodiska systemets år då det är 150 år sedan Mendelejev presenterade sitt första periodiska system.

Information om kursen och ansökningsförfarande »