Fadderuniversitet/ högskolor för de “svenska” grundämnena

Betydande insatser har gjorts av svenska kemister och mineraloger vid upptäckten av jordens grundämnen och fler grundämnen har upptäckts i Sverige än i något annat land. Det vill Nomenklaturutskottet i Svenska Kemisamfundet uppmärksamma genom att koppla ihop de ”svenska” grundämnena med fadderuniversitet/högskolor.

I sammanställningen får universitetet/högskolan ”sitt” grundämne enligt någon av dessa urvalsprinciper; var mineralet hittades, var arbetet vid upptäckten utfördes, nuvarande kända fyndigheter, placering av industri där grundämnet används, forskning om grundämnet, upptäckarens(-arnas) födelse- och verksamhetsort.
Nomenklaturutskottets önskan är att denna lista ska komma till användning och att respektive fadderuniversitet/högskola med glädje ska synliggöra sitt grundämne under 2019.